Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với bạn tư vấn riêng hoặc tổng đài 08888 21 451 để nhận hỗ trợ lấy mật khẩu mới.