3. Cộng đồng mất phí
Tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí. Bao gồm 3 mảng:
1/ Dịch vụ hẹn hò thực tế Từ 200k / cuộc hẹn
Là dịch vụ hẹn thực tế ngoài đời. Không lên tivi.
2/ Gói thành viên Từ 750k / 6 tháng
Là gói tài khoản sử dụng online trên web / app. Thành viên sẽ chủ động lọc, tìm kiếm, gửi xin số tới người phù hợp.
3/ Dịch vụ hẹn hò cao cấp Từ 12 triệu / hợp đồng
Là dịch vụ tìm kiếm đối tượng hẹn hò cao cấp nhất của Hẹn Hò Tối Nay.
Phí được dùng để:
  • Hỗ trợ, tư vấn bởi chuyên viên tư vấn riêng trong suốt quá trình tìm kiếm bạn đời.
  • Gợi ý đối tượng hẹn hò phù hợp và xây dựng hình mẫu bạn đời lý tưởng.
  • Tư vấn kiến thức và kinh nghiệm hẹn hò riêng với từng đối tượng khác nhau.
  • Hỗ trợ trước, trong và sau các buổi hẹn.
Vui lòng huỷ nếu bạn không muốn mất phí. Vì tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí.