Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây. Chỉ nên đăng ký khi bạn thấy phù hợp.
3. Cộng đồng mất phí
Tất cả tài khoản đều phải chịu phí thành viên và phí thẩm định hồ sơ. Chi phí từ 500k / năm. Thành viên sẽ được hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình tìm bạn đời.
  • Hỗ trợ, tư vấn bởi chuyên viên tư vấn riêng trong suốt quá trình tìm bạn đời.
  • Gợi ý đối tượng hẹn hò phù hợp.
  • Tư vấn hẹn hò.
  • Hỗ trợ liên lạc trong các buổi hẹn.
  • Hỗ trợ, tư vấn, lấy đánh giá của đối phương sau mỗi buổi hẹn.
Vui lòng huỷ nếu anh/chị không muốn mất phí.