3. Cộng đồng mất phí
Tất cả các gói dịch vụ hay tài khoản online của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí. Từ 200k / cuộc hẹn.
  • Hỗ trợ, tư vấn bởi chuyên viên tư vấn riêng trong suốt quá trình tìm kiếm bạn đời.
  • Gợi ý đối tượng hẹn hò phù hợp và xây dựng hình mẫu bạn đời lý tưởng.
  • Tư vấn kiến thức và kinh nghiệm hẹn hò riêng với từng đối tượng khác nhau.
  • Hỗ trợ trước, trong và sau các buổi hẹn.
Vui lòng huỷ nếu bạn không muốn mất phí. Vì tất cả dịch vụ của Hẹn Hò Tối Nay đều mất phí.