1. Chương trình hẹn hò THỰC TẾ

Hẹn Hò Tối Nay là chương trình hẹn hò nghiêm túc. Dành cho người đã đi làm và mong muốn tiến tới hôn nhân.

Bao gồm:
  • Chương trình hẹn hò thực tế (gặp nhau ngoài đời, không lên TiVi)
  • Gói thành viên dùng trên web và app.

Khi tham gia, bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, ảnh chứng minh thư nhằm tránh giả mạo, lừa đảo.

Do đó, không phù hợp với giới trẻ và những người chưa mong muốn kết hôn.