Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây. Chỉ nên đăng ký khi bạn thấy phù hợp.
2. Điều kiện gia nhập
Hẹn Hò Tối Nay là cộng đồng chọn lọc, chất lượng, an toàn và nghiêm túc. Tất cả thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  • Nam từ 26 tuổi trở lên.
  • Nữ từ 22 tuổi trở lên.
  • Độc thân theo quy định của pháp luật.
  • Với Nam phải đã đi làm, thu nhập ổn định hoặc kinh doanh riêng.
  • Nghiêm túc tiến tới hôn nhân.
  • Giao tiếp, ứng xử lịch sự. Tôn trọng thành viên khác.
  • Cung cấp thông hợp lệ, đúng sự thật.